Miami Lakes Educational Center
Miami Lakes Educational Center

Location

5780 NW 158th Street
Miami Lakes, Florida 33014